In 4 stappen

naar een

gezond patrimonium

Misschien heb je al stappen gezet om energie-efficiënt te (ver)bouwen, maar wij zijn ervan overtuigd dat er bij veel bedrijven en organisaties extra ruimte voor verbetering is. Ben jij je bewust van het echte besparingspotentieel? En zie je de noodzaak om voluit in te zetten op duurzaamheid in de breedste zin van het woord, maar weet je niet exact hoe daaraan te beginnen? Laat je dan begeleiden door onze experts.

Gedreven door onze liefde voor de planeet en het geloof dat we een positieve verandering teweeg kunnen brengen, ondersteunen wij ondernemingen bij het verduurzamen van hun patrimonium en het verminderen van hun CO2-uitstoot. Onze aanpak is data-gedreven en altijd gericht op het maken van daadwerkelijke impact.

INZICHT

Wij geven inzicht in je pand

en in je onderneming.

Of het nu gaat om je energieverbruik, de staat van het gebouw of je CO2voetafdruk, inzicht is de eerste stap naar verandering

Wat kan je van onze aanpak verwachten?

Wij voeren een grondige inspectie uit op locatie en stellen een volledige inventarisatie op – van de gebouwschil tot de technische installaties. Geen gegevens over de schilopbouw? Dan komen we dit ook ter plaatse vaststellen tijdens onze gedetailleerde site survey.

Na het verzamelen van energiegegevens, benchmarken we je gebouw en voeren we een diepgaande analyse uit van het totale energieverbruik. Zijn de energiegegevens niet toereikend om een nuttige analyse te maken? Dan maken we een voorstel naar te monitoren subverbruikers.  

Wil je een volledig inzicht in de CO2-voetafdruk van je bedrijf en/of gebouwen? We berekenen niet alleen de scope 1 en 2 emissies, maar ook de scope 3 emissies van je bedrijf. Vervolgens stellen we een strategisch plan op voor de verbetering van de scope 3 inventaris en ontwikkelen we een effectief emissiereductieplan.

Voor panden die vallen onder EPC NR regelgeving, maken we een EPC-attest op en adviseren we over de metingen en eventuele maatregelen i.v.m.  hernieuwbare energie die nodig zijn om aan energielabel plicht te voldoen. 

En dan? Inzicht check! Nog een toekomstplan nodig? We zorgen ervoor!

EMS

van Energie Monitoring tot Energie Management Systemen

Maak gebruik van real-time data voor een duurzamere onderneming.

Wij doen alles van a tot z om EMS te implementeren, met als doel om waardevol energieadvies te verkrijgen: van gebouwinspectie tot installatie, opzetten van een overzichtelijk dashboard en adviesverlening.

Wat kan energiemonitoring voor je gebouw betekenen?

We geven inzicht in je energieverbruik en comfort van je gebouw. Naast elektriciteit en gasverbruik meten we ook specifieke installaties (luchtgordijn, warmterecuperatie, schuifdeuren,..) en plaatsen we diverse draadloze sensoren (temperatuur, CO2,..). Ook tijdelijke meetcampagnes zijn mogelijk. 

Wat levert dit je alvast op?

 • Je energielabel wordt in kaart gebracht in het kader van EPC NR.
 • Je krijgt een inzicht in de operationele CO2-emissies van je gebouw. Zo is de data om in te geven in de CRREM tool ook meteen voorhanden.
 • Je bent in staat om geautomatiseerd aan split billing te doen bij meerdere huurders.

Dit alles visualiseren we aan de hand van de data uit jouw bedrijf in een overzichtelijk dashboard op maat.

Onze experts bekijken de verzamelde data periodiek, en stellen energiebesparingsmaatregelen voor die we persoonlijk met jullie bespreken, gebundeld in een adviesrapport.

Welke adviezen kan je zoals van ons verwachten?

 • Zijn er regelinstellingen die aangepast moeten worden?
 • Moet een luchtgordijn verplaatst worden?
 • Wil je bepaalde temperaturen begrenzen?
 • Of een alarm ontvangen bij piekverbruik van de laadpalen voor je deur?

Hulp nodig bij het realiseren van dergelijke projecten? Wij staan je hier graag in bij!

Naast een helder inzicht krijgen in de verschillende door jou gekozen parameters, kan je er ook voor kiezen om in ons op maat gemaakte dashboard het heft in eigen handen te nemen

 • Aansturing van installaties: efficiënte bediening van alle technische systemen, bv. het ventilatiedebiet verlagen buiten de kantooruren
 • Comfortregeling op afstand: beheer het comfort binnen je faciliteiten, waar je ook bent. Via een app op je smartphone kan je bijvoorbeeld instellen dat de temperatuur in je kantoren max. 21 graden mag zijn.
 • Energie balancing: energie balancing helpt je de balans tussen energieaanbod en -vraag te beheren voor een optimaal budgetbeheer. Door real-time monitoring kan je piekbelastingen verminderen en kosten besparen. Bijvoorbeeld: overtollige zonne-energie wordt opgeslagen en ingezet tijdens piekuren, waardoor de afhankelijkheid van dure netstroom afneemt. Dit leidt tot lagere energiekosten en een duurzamer energiebeheer.

Centrale monitoring van kritieke systemen zoals rookluiken, poorten en olie-afscheiders maakt het mogelijk om onderhoudsbehoeften vroegtijdig te identificeren. Hierdoor kan er proactief actie ondernomen worden voordat er grote defecten optreden. Zo kan je je onderhoudsschema’s optimaliseren, waardoor de service gebaseerd is op de werkelijke conditie van het systeem in plaats van op vaste tijdsintervallen.

Daarnaast kunnen we alarmen instellen bij bepaalde setpoints, zodat je automatisch op de hoogte wordt gesteld en tijdig actie kan ondernemen. 

TOEKOMSTPLAN

We maken een toekomstplan voor de

revitalisatie van jouw vastgoed

Bij Moonfish richten we ons op het toekomstbestendig maken van jouw gebouw(en) met een blik op duurzaamheid die even vooruitstrevend als praktisch is. We combineren strategisch advies met concrete maatregelen, afgestemd op de specifieke behoeften van je vastgoed en de aankomende regelgeving.

Wat kan een toekomstplan voor je gebouw of patrimonium betekenen?

We stellen samen met jou een meerjarenplan op met een duidelijk prioritering van te nemen maatregelen. Verwacht je aan datagedreven advies waarbij we zo min mogelijk aannames maken, maar ons baseren op dynamische gebouwsimulaties en/of werkelijke energieverbruiksdata (o.b.v. energiemonitoring). Moonfish kijkt hierbij verder dan de huidige regelgeving en brengt ook de regelgeving 2030 en verder in kaart, indien relevant voor jouw project.

Hoe pakken we dit aan?

We maken een pragmatisch gebouwinventaris zodat er een duidelijk beeld is van conditie van de gebouwschil en de  technische installaties. Als we de isolatiegraad ter plaatse en via de plannen niet kunnen vaststellen, sturen we – in overleg – onze Gentoo-partner om hands on in de spouwmuur of in het dak te gaan kijken. Ook de stabiliteit van het dak kan zo geëvalueerd worden, voor extra isolatie of zelfs voor plaatsing van PV-panelen.

Vervolgens doen we een scenario-analyse door middel van een slimme combinatie van meerdere maatregelen (bv. isolatie van de gevel samen met hoogrendementsglas). 

Zowel voor de huidige energieperformantie als voor het verbeterpotentieel doen we zo min mogelijk ‘aannames’. Zo brengen we dit in kaart aan de hand van een gedetailleerde dynamische gebouwsimulatie, die veel meer inzichten verschaft dan bijvoorbeeld een jaarafrekening.

De voorgestelde maatregelen worden enerzijds beoordeeld op energie- en CO2-besparing en de potentiële verbetering van het energielabel (EPC NR) richting 2030 en verder.

Anderzijds houden we de maatregelen tegen het licht in een ruimer kader, zoals de impact op gezondheid of milieu. Zo informeren we over de balans tussen de milieu-impact van nieuwe materialen (embodied carbon) en de operationele CO2-besparing die de verbeteringen met zich meebrengen.

Door zorgvuldig te adviseren over biobased en low carbon materialen en deze alternatieven in kaart te brengen, waarborgen we een toekomstplan dat écht duurzaam is.

We denken steeds na op lange termijn en houden niet strikt vast aan hetgeen je bedrijft wordt opgelegd vanuit de wetgeving (bv. EPC label E in 2030). Voor ons is het van belang dat we een degelijke kosten-baten analyse doen en het project in z’n geheel bekijken, om ervoor te zorgen dat je aan het einde van de rit een duurzaam, gezond gebouw of patromonium hebt dat voldoet aan alle regelgevingen.

Concreet kan je het volgende verwachten:

 • Aanpak en installatie van een EMS-systeem om het energieverbruik en comfort van je sites te monitoren
 • Raming van de investeringen per voorgestelde maatregel
 • Berekening van de terugverdientijd (ROI) van de investeringen
 • Tijdsschema voor de uitvoering van de renovatiemaatregelen.

PROJECT-COÖRDINATIE

Data transformeren in daden

De vrijgekomen financiële middelen die we dankzij onze data-analasye, de gegevens uit ons EMS-dashboard, … hebben gerealiseerd, kunnen geherinvesteerd worden in de verduurzaming van je gebouwen

 • Blijkt uit je toekomstplan dat je dak een renovatie nodig heeft?
 • Wil je jouw energielabel verbeteren door te investeren in hernieuwbare energie, maar twijfel je over de beste aanpak voor je gebouw?
 • Of toont de monitoring van je gebouw dat het tijd is voor onderhoud aan je HVAC-systeem of aanpassingen aan de elektrische installaties?

Geen zorgen, wij staan voor je klaar. Samen met de partners uit ons Gentoo-ecosysteem nemen we deze projecten grondig onder handen. Wij coördineren het hele traject, zodat je verzekerd bent van een efficiënte en effectieve aanpak.

Bij Moonfish

ga je in zee met een

duurzame partner

Partner

Leverancier

Ready to

dive in?

Zie je niet direct een antwoord op je vraag? Of heb je een specifieke vraag over je gebouw, een strategisch vraagstuk, of een innovatief idee binnen het domein van duurzaamheid? Laat het ons weten! We staan klaar om hierover te sparren, want we denken graag met je mee over een gepaste oplossing.