maak kennis

met de

gentooneers

Wist je dat bijna 40% van alle mondiale CO2-uitstoot te wijten is aan de bouwsector? Dat kan en moet veranderen. Bij Moonfish geloven we in een nieuwe en betere manier van bouwen en zakendoen, waarin we een balans vinden tussen economische groei en het beschermen van onze planeet.

Om dit proces te bespoedigen en onze ambities waar te maken, hebben wij onze krachten gebundeld met andere experts. Hierdoor kunnen wij onze klanten een uniek aanbod van complementaire oplossingen en diensten aanbieden voor de creatie van duurzamer vastgoed.

All-in-one ecosystem

Samen met Mathieu Gijbels en Enerdo maken we deel uit van het Gentoo-ecosysteem. Binnen dit ecosysteem combineren we jarenlange ervaring, innovatie en een gedeelde visie om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Hiermee willen we duurzaam bouwen makkelijker en efficiënter maken.

Het ultieme doel? Het creëren van betere gebouwen die toekomstbestendig zijn en zorgen voor een prettige woon- en werkomgeving.

One-stop-shop voor duurzaam bouwen

Alle individuele partners binnen het Gentoo-ecosysteem opereren als afzonderlijke bedrijven en zijn niet exclusief met elkaar verbonden. Dankzij de gezamenlijke expertise van alle Gentooneers kunnen wij echter beter begeleiden bij het realiseren van duurzame vastgoedprojecten of bij het verduurzamen van bestaand vastgoed.

Want to

shoot for the

moon?