case

FICO

FICO is een investeringsmaatschappij die eigen vastgoedprojecten ontwikkelt en beheert. In hun zoektocht naar de juiste balans tussen de historische waarde en optimale performantie van hun gebouw ICI Paris op de Meir in Antwerpen, namen ze contact op met Moonfish.

De opdracht was helder:

  • Welke stappen zijn nodig om het gebouw conform aankomende wetgeving te krijgen, zoals EPC NR?
  • Hoe kunnen de we de operationele kosten en de CO2-voetafruk verlagen?
  • Hoe kadert dit plan binnen CSRD en EU Taxonomie?

Onze aanpak begon met een gebouwinspectie, gevolgd door een analyse van het energieverbruik en de belangrijkste energieverbruikers. Door middel van dynamische gebouwsimulaties identificeerden we maatregelen die een significante impact zouden hebben op het energieverbruik. Op basis hiervan ontwikkelden we een stapsgewijs toekomstplan, waarbij de kosten en baten van elke maatregel helder werden uiteengezet, tevens rekening houdend met de wettelijke verplichtingen.

HET RESULTAAT

  • Een strategisch plan, incl. effectieve maatregelen die binnen vier jaar een ROI opleveren 😉
  • Een traject naar het behalen van een energielabel C
  • Een jaarlijkse besparing van meer dan 6 ton CO2, wat equivalent is aan de CO2-opname van meer dan 250 bomen.

Daarnaast installeerden we een energiemonitoringssysteem om het energieverbruik voortdurend te kunnen volgen en verder te reduceren. Dit stelt Moonfish in staat om FICO blijvend van data-gedreven advies te voorzien, én werken we actief samen aan het minimaliseren van de klimaatimpact.

ton CO 2  bespaard per jaar
0

Bekijk ook deze cases